Szczęść Boże!

Serdecznie witamy na stronach parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu!

Mamy nadzieję, że treści tu zamieszczane będą dla Ciebie zachętą do refleksji nad swoim życiem duchowym i przyczynią się do pogłębiania wiary w Boga.

Życzymy Ci tego serdecznie i modlimy się o to do Pana naszego, Boga w Trójcy Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, który darzy każdego człowieka życiem i miłością.

Chodź z nami, bo Pan Jezus Chrystus jest prawdziwą Drogą, Prawdą i Życiem!

 "Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami". Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus."

(Z Ewangelii wg. św. Mateusza, rozdz. 1.)

 

figura św. Józefa