Apel o roztropność w przyozdabianiu grobów i przestrzeganie regulaminu cmentarza

Ks. Proboszcz  z Parafii Kolegiackiej podaje do wiadomości:

Parafia Katolicka Nawiedzenia NMP 98-300 Wieluń, ul. Augustiańska 8a

Administracja Cmentarza Parafialnego w Wieluniu podaje do wiadomości, że w roku 2021 za wywóz śmieci z cmentarza parafialnego w Wieluniu zapłacono do Przedsiębiorstwa Komunalnego kwotę 97.350,00 zł w tym za miesiąc grudzień 2021 r. zapłacono 9.007,20 zł. W roku 2022 r. w kwietniu 8256.60zł, w maju 6004,80 zł. Są to kwoty niespotykane w ostatnich 10 latach. Kolejny raz uprzejmie prosimy o roztropność w przyozdabianiu grobów, a w konsekwencji w produkowaniu śmieci. Zadbajmy wspólnie o nasze środowisko naturalne. Należy o nie dbać, aby i natura mogła dbać o człowieka jak apelował do nas papież Franciszek. W liście na temat ochrony środowiska praw człowieka pisał: "Nasz wspólny dom / Ziemia / znajduje się w dramatycznej sytuacji i od nas wszystkich zależy, czy uda się go ocalić dla przyszłych pokoleń". W związku z bardzo wysokimi i ciągle rosnącymi kosztami wywozu śmieci, uprzejmie prosimy dysponentów grobów, którym skończyła się po 20 latach opłata dzierżawy za grób o dokonanie przedłużenia pokładanego. Prosimy także o nie przywożenie śmieci z prywatnych posesji do kontenerów przy cmentarzu, które są przeznaczone tylko na śmieci z cmentarza. Takie przypadki będą na bieżąco zgłaszane właściwym służbom. Informujemy, że miejsca składowania śmieci objęte zostały monitoringiem. Przypominamy o potrzebie przestrzegania regulaminu cmentarza w kwestii stawiania nagrobków, ławek, układania kostki miedzy grobami czy wycinania bez uzyskania zgody tui rosnących na naszej nekropolii. Cmentarz komunalny i parafialny posiadają oddzielne kontenery na śmieci prosimy więc o korzystanie z właściwych pojemników. W dobie zmian klimatu i coraz częściej pojawiającymi się nawałnicami, zachęcamy do ubezpieczania pomników od tego rodzaju zjawisk natury. Sprawy związane z dzierżawą za miejsce na cmentarzu parafialnym można regulować w kancelarii Parafii Nawiedzenia NMP., w poniedziałki w godzinach od 10.00 - 11.00, 16.30 - 17.30, wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 - 11.00. Serdecznie dziękujemy za troskę o nasz cmentarz i środowisko naturalne. W Uroczystość Wszystkich Świętych w kościele Bożego Miłosierdzia na cmentarzu odprawimy Msze św. o godzinie 10.00, o godzinie 13.30 wyruszy procesja z modlitwą za zmarłych spoczywających na cmentarzu komunalnym i parafialnym. Po zakończeniu procesji odprawimy w świątyni na cmentarzu Mszę św. W dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych 02 listopada o godzinie 15.00 odprawimy Mszę św. i koronkę do Bożego Miłosierdzia za naszych bliskich zmarłych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP Administrator Cmentarza Parafialnego