Dyspensa na dzień 11 listopada 2022 roku

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowa, 4 listopada 2022 r. L. dz. 1978/5.1.1/2022 DYSPENSA   Biorąc pod uwagę świąteczny charakter dnia Narodowego Święto Niepodległości, który w tym roku przypada w piątek i po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, na dzień 11 listopada 2022 roku wszystkim osobom przebywającym w granicach archidiecezji częstochowskiej, dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Zalecam jednocześnie, aby osoby korzystające tego dnia z dyspensy ofiarowały dowolną modlitwę w intencji papieża Franciszka oraz podjęły zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny. Dla duszpasterzy, niniejsza dyspensa, niech będzie sposobnością do przypomnienia wiernym zasad i sensu praktyk postnych.   (-) ✠ Wacław DEPO ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI   Ks. Marian SZCZERBA KANCLERZ