Komunikat Ks. Arcybiskupa Wacława Depo

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
Częstochowa, 26 marca 2021r.
Czcigodni Księża, Zapewne z niecierpliwością i obawą oczekiwaliśmy na wczorajszy komunikat Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapowiedzianych obostrzeń zasad sanitarnych na najbliższy czas, a zatem także Wielki Tydzień, Triduum Sacrum oraz Wielkanoc.
Od jutra (tj. 27 marca) do dnia 9 kwietnia limit osób mogących uczestniczyć w kulcie religijnym w budynkach do tego przeznaczonych zostaje zmniejszony do 1 osoby na 20 m2 z zachowaniem 1,5 m dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami. Takie rozwiązanie na pewno nie jest dla nas powodem do radości, zwłaszcza tam, gdzie świątynie są niewielkie i sprawi to, iż jeszcze mniej wiernych, niż dotychczas, będzie mogło znajdować się w ich wnętrzu. Mimo wszystko przyjmijmy jednak takie rozwiązanie z właściwym zrozumieniem.
W porządku i sposobie sprawowania liturgii Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia oraz Triduum Paschalnego i uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego należy ściśle zachować zasady określone w komunikacie Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, który wszyscy Księża otrzymali w ostatnich dniach. Sugeruję, by w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny rozdzielić zaplanowane koncelebry na pojedyncze Msze święte, by mogła w nich uczestniczyć większa liczba wiernych.
Zezwalam także, by w parafiach, gdzie posługuje tylko jeden kapłan, w Niedzielę Wielkanocną mógł on odprawić cztery Msze święte, gdyby zaszła taka potrzeba oraz dałoby to możliwość udziału większej liczby wiernych.Trzeba jednak także bardzo stanowczo zaznaczyć, że obowiązują nas wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego, jakie nakłada na nas prawo polskie oraz jakie wynikają z moich dotychczasowych zarządzeń. Bez względu na osobiste zapatrywania oraz opinie, mamy obowiązek przestrzegać ich, ponieważ w tym przejawia się nie tylko posłuszeństwo, ale nade wszystko pasterska miłość do naszych wiernych. Z miłości do nich i z troski o ich życie i zdrowie musimy zachować te dolegliwe reguły.
W związku z odnotowywanymi w ostatnich dniach znacznymi wzrostami zachorowań, Państwowa Inspekcja Sanitarna - w odpowiedzi na informacje otrzymywane od zaniepokojonych osób - podjęła kontrole sposobu przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego w kościołach. Niestety, w przesłanym do nas piśmie sygnalizuje się liczne naruszenia przepisów oraz zasad bezpieczeństwa.
Wobec powyższego przypominam dotychczasowe postanowienia i nakazuję ich ścisłe wypełnianie:
  • W widocznym miejscu przy głównym wejściu (także przy wejściach bocznych, jeśli są używane) ma się znajdować czytelna informacja o maksymalnej liczbie wiernych, którzy mogą znajdować się wewnątrz (wyliczona na podstawie powierzchni użytkowej oraz obowiązującego przelicznika);
  • Przy wejściu (wejściach) do świątyń mają się znajdować naczynia lub inne urządzenia do dystrybucji płynów dezynfekcyjnych;
  • Pojemnik z płynem dezynfekcyjnym ma się znajdować także w zakrystii, do dyspozycji celebransów i posługujących;
  • Pojemnik z płynem dezynfekcyjnym ma się znajdować także w prezbiterium (najlepiej w okolicach tabernakulum), by przed i po udzieleniu Komunii świętej szafarze mogli odkazić dłonie. Należy to czynić w sposób widoczny dla wiernych, ale bez ostentacji lub celebrowania tego zabiegu. Naczyń z płynem dezynfekcyjnym nie wolno stawiać na ołtarzu;
  • Przed rozpoczęciem każdej liturgii należy w sposób wyraźny przypomnieć wszystkim uczestnikom o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowaniu limitów liczebnych oraz dystansu;
  • Dla ułatwienia zachowania limitów oraz dystansu należałoby wyraźnie oznaczyć miejsca, które mogą zająć wierni;
  • Dystans 1,5 m należy zachować także w prezbiterium -dotyczy to zarówno celebransów, jak i posługujących;
  • Celebransi, z wyjątkiem głównego celebransa, mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki (poza momentami wypowiadania przewidzianych dla siebie tekstów liturgicznych);
  • Każdy wierny ma prawo do przyjęcia Komunii świętej zarówno na rękę, jak i do ust. Nie wolno odmawiać lub zakazywać żadnego z nich. Jeśli Komunii świętej udziela dwóch lub więcej szafarzy, należy przed rozpoczęciem Komunii poinformować wiernych, w którym miejscu kościoła i który szafarz udzielał będzie Komunii do ust, a który na rękę. Jeśli jest tylko jeden szafarz, należy poinformować, że najpierw mogą podejść ci, którzy pragną przyjąć Komunię na rękę, a następnie ci, którzy chcą uczynić to do ust lub poprosić wiernych o ustawienie się w dwóch kolejkach i najpierw udzielić Komunii tym, którzy chcą przyjąć ją na rękę. Trzeba jednak w tejże informacji wyjaśnić, że nie jest to żadna forma dyskryminacji i podziału, ale umożliwienie, by każdy przyjął Komunię świętą w sposób bezpieczny, komfortowy dla siebie. Należy ze zrozumieniem przyjąć lęki i opory wielu wiernych. Warto także przypomnieć wiernym o właściwym sposobie przyjmowania Komunii świętej na rękę;
  • Tam, gdzie jest to możliwe, wierni mogą uczestniczyć w liturgii przebywając w obrębie placu kościelnego i korzystać z nagłośnienia zewnętrznego (którego używać można tylko wówczas, gdy rzeczywiście jest taka potrzeba). Szafarz winien także na zewnątrz udzielić im Komunii świętej, czyniąc to w miejscu bezpiecznym i godnym.
Po raz drugi przychodzi nam przeżyć Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Wielkanoc w sposób inny, niż zawsze. Pamiętajmy jednak, że są to Święta Życia, zatem ze zrozumieniem proszę przyjąć wszelkie zasady i ich niedogodność, ale wszystkie one mają na celu wyłącznie dobro naszych wiernych i nas samych, bowiem mamy znów wielu kapłanów zakażonych i chorych. Jeszcze raz proszę wszystkich Księży o skrupulatne przestrzeganie powyższych zaleceń i jednocześnie dziękuję za podejmowanie niełatwych, ale koniecznych decyzji, w duchu jedności i tradycji Kościoła, których celem jest dobro duchowe wiernych oraz troska o ich zdrowie i życie. Przez orędownictwo Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski, powierzam Panu Bogu posługę Księży w tym trudnym czasie, upraszając potrzebne łaski. Z wyrazami braterskiej więzi(-) ✠Wacław DEPO ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI