Jak się modlisz?

W jaki sposób dusza zostanie napełniona słodyczą, jeżeli modlitwa nie prowadzi do poznania i modlący się nie jest obecny przed Bogiem, którego ma wzywać? Jak rozraduje się serce, jeśli przystępując do modlitwy, prawdziwie się jej nie oddaje?

(Teoleptos z Filadelfii)