Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli - II Niedziela Wielkanocy 23-04-2017 r.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 23-04-2017 r.
 • Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II : "Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry. Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy  tutaj przybywać będą z Polski i całego świata.  Bądźcie świadkami miłosierdzia ".
 • O godz. 15.00 w naszym kościele GODZINA MIŁOSIERDZIA wobec Najświętszego Sakramentu. Czcicieli Miłosierdzia Bożego serdecznie na wspólną modlitwę zapraszamy.
PONIEDZIAŁEK 24-04-2017 r.
 • Jutro 24 kwietnia będziemy obchodzili uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika głównego patrona Polski. Będziemy dziękować Panu Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę św. Wojciecha na naszej ziemi. Od ponad tysiąca lat jesteśmy ~ chrześcijanami. Z tej wielkiej łaski wypływają także zadania, przede wszystkim godnego wypełniania Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. Jako spadkobiercy św. Wojciecha nie możemy się jej wstydzić i nie możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją poniewiera. Przykładnie i wiernie trwajmy przy krzyżu Chrystusowym i Ewangelii.
 • BIERZMOWANIE (spotkania rozpoczynają się Mszą św. o godz. 18.00!):
  • 24 IV 2017 spotkanie formacyjne dla klas III gimnazjum i I szkoły średniej
WTOREK 25-04-2017 r.
 • We wtorek 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Będziemy się modlić o to, by nikomu na świecie nie brakowało chleba.
 • BIERZMOWANIE (spotkania rozpoczynają się Mszą św. o godz. 18.00!):
  • 25 IV 2017 spotkanie formacyjne dla klas I i II gimnazjum
CZWARTEK 27-04-2017 r.
 • Spotkanie z rodzicami dzieci kl. III przygotowujących się do pierwszej Komunii św. będzie w czwartek 27 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w kościele.
SOBOTA 29-04-2017 r.
 • W nadchodzącą sobotę naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane, ponieważ tego dnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 r.
NIEDZIELA 30-04-2017 r.
 • Przyszła, III niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona będzie jako Niedziela Biblijna.
  SŁOWO BOŻE:
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
J 20, 19-31