CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 7 lipca 2024

nauczanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dzisiaj, w niedzielę, 7 lipca czcimy bł. Rodzinę Ulmów: Wiktorię i Józefa oraz siódemkę ich dzieci. Miłosierni Samarytanie z Markowej, zginęli, ponieważ chcieli ocalić swoich sąsiadów i przyjaciół żydowskiego pochodzenia.
  2. Rozpoczęły się wakacje. Niektórzy z naszych Parafian korzystają już z czasu wypoczynku.
  3. Wakacyjne miesiące to także czas wytężonej pracy na polach. Wypraszajmy u Boga dar sprzyjającej pogody na czas żniw oraz obfite plony.
  4. W środę zapraszamy na Nowennę do św. Józefa.
  5. Zapisujemy chętnych na czuwanie na Jasną Górę. Autokar będzie podstawiony 11 VII w czwartek o godz. 19.00 przy poczcie.
  6. iech czas wakacyjnego wypoczynku będzie dla wszystkich czasem bezpiecznym, pogodnym i radosnym. Nie zapominajmy w tym czasie o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wypoczywają w naszej parafii. Naszą życzliwość kierujemy również wobec wszystkich, którzy w tym tygodniu świętować będą swoje imieniny czy urodziny. A zmarłych Parafian polecamy dobroci i miłosierdziu Boga.


SŁOWO BOŻE (Mk 6, 1-6):

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.