Do wszystkich mówię: Czuwajcie! - pierwsza niedziela Adwentu 03-12-2017 r.

NIEDZIELA 03-12-2017 r.
  • Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski, Przeżyjmy go pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym ". Chrześcijanin w Eucharystii otrzymał pomoc Ducha Świętego, aby czuwać - dostrzegać w swoim codziennym życiu obecność Boga. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela.
  • W okresie Adwentu można celebrować Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie. tak zwana Msza „Rorate". Do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele codziennie o godz. 18.00, a w sobotę o godz. 7.00, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Dzieci zapraszamy szczególnie w poniedziałek, wtorek , czwartek i piątek. W ten sposób, w blasku światła lampionów i świec, rozbudzimy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które będą do nabycia w przyszłą niedzielę w naszym kościele.
  • Dzisiaj nabożeństwo adoracyjne o godz. 17.30, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie z członkami Żywego Różańca i Straży Honorowej NSPJ.
  • Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę z racji I-ej niedzieli miesiąca. Pieniądze przeznaczone będą na zakup oleju opałowego do ogrzewania naszego kościoła. Dziękujemy za każdy dar serca przeznaczony na potrzeby naszej świątyni.
ŚRODA 06-12-2017 r.
  • W środę 6 grudnia o godz. 12:00 w kościele ss. Bernardynek odbędzie się uroczystość odpustowa ku czci św. Mikołaja.
CZWARTEK 07-12-2017 r.
  • W pierwszy czwartek miesiąca wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.
  • O godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracji przewodniczy Straż Honorowa NSPJ i Żywy Różaniec. Chwilę adoracji ofiarujmy w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego..
PIĄTEK 08-12-2017 r.
  • W piątek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. w naszym kościele będą o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.
POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:
  • W przyszłą niedzielę, 10 grudnia rozpoczynamy trzydniowe rekolekcje adwentowe. Szczegółowy plan nabożeństw znajduje się tutaj.
SŁOWO BOŻE:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»
Mk 13, 33-37