DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 27 sierpnia 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
  1. We wtorek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym całym narodzie.
  2. W piątek przypada 84. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. O godz. 4.40 – na pl. Kazimierza Wielkiego rozpoczną się uroczystości upamiętniające ofiary bombardowania Wielunia z1 września 1939 roku. O godz. 11.00 – będzie odprawiona Msza Św. na zrekonstruowanych Fundamentach Wieluńskiej Fary pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Przybylskiego w intencji naszej Ojczyzny, wszystkich ofiar bombardowania naszego miasta.
  3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty od godz. 6.30 i popołudniu od godz. 17.00. Chorych odwiedzamy wyjątkowo w tym miesiącu w sobotę od godz. 9.00. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00 wynagradzamy Niepokalanemu Sercu NMP. Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00.
  4. W sobotę o godz. 19.00 odbędzie się Droga Krzyżowa na ulicach naszego miasta przed uroczystością odpustową MB Pocieszenia. Uroczystość Odpustowa w niedzielę o godz. 12.00.
SŁOWO BOŻE (Mt 16, 13-20):
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.