DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 21 czerwca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
  1.  Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz. 17.30.
  2. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca.
  3. W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi.
  4. W czwartek, 25 czerwca o godz. 18.00., Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski udzieli naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. Młodzież, która 25 czerwca ma przystąpić do Sakramentu Bierzmowania, przychodzi na swoje spotkanie przed bierzmowaniem na Mszę świętą we wtorek o godz. 18.00, natomiast spowiedź bierzmowanych i ich świadków odbędzie się w środę o godz. 19.00.
  5. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Msza święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w piątek o godz. 7.30. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji.
SŁOWO BOŻE (Mt 10, 26-33):
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».