DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 9 czerwca 2024

Pan i Bóg mój

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W czerwcu poświęconym czci Najświętszego Serca Pana Jezusa każdego wieczoru o godz. 17.30 wspólnie śpiewamy Litanię do Bożego Serca. Zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach.

2. W czwartek, 13 czerwca, obchodzimy wspomnienie Świętego Antoniego z Padwy.

3. W czwartek, 13 czerwca o godz. 18.00. zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.

3. W sobotę od godz.9.00 odwiedzamy chorych w ich domach.

4. Zapisujemy chętnych na czuwanie na Jasną Górę. Autokar będzie podstawiony 11 VI we wtorek o godz. 19.00 przy poczcie.

5. Solenizantom i Jubilatom tygodnia przekazujemy wyrazy życzliwości i serdeczności. Zmarłym w ostatnich dniach chciejmy wypraszać dar życia wiecznego…


SŁOWO BOŻE (Mk 3, 20-35):

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».