JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 14 czerwca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
  1. Trwa oktawa Bożego Ciała. Codziennie o godz.18.00. gromadzimy się w naszym kościele na Eucharystii, a po niej nieszpory eucharystyczne. Po skończonych nieszporach podążamy w procesji za Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie śpiewając Litanię do Serca Pana Jezusa. Zachęcam wszystkich parafian do licznego udziału w tej naszej wspólnotowej modlitwie.
  2. W czwartek, 18 czerwca, zakończenie tradycyjnej oktawy uroczystości Bożego Ciała. Po procesji poświęcenie wianków z ziół i kwiatów, oraz błogosławieństwo dzieci.
  3. W piątek, 19 czerwca, w kalendarzu liturgicznym przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to też Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W naszej parafii w tym dniu będziemy przeżywać Uroczystość Odpustową. Mszę świętą Odpustową odprawi i kazanie wygłosi Ks. Prałat Józef Ośródka z Sosnowca. Msze św. w tym dniu będą odprawiane o godz. 7.00, 10.00 i Uroczysta Suma za Parafian o godz. 18.00 i po Mszy św. procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszamy Braci i Siostry Strażaków z Wielunia, Bieniądzic, Urbanic, Chór Parafialny, Asystę, Żywy Różaniec, Akcję Katolicką, Dzieci do sypania kwiatów, Młodzież, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, oraz Dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej, Służbę Liturgiczną i wszystkich Parafian.
  4. W piątek, 19 czerwca cała nasza Archidiecezja pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Wacława Depo zawierzy się Jezusowi, uznając Go Jedynym Zbawicielem i Panem. W tym wyjątkowym dniu każdy z nas może osobiście, w rodzinie, we wspólnocie parafialnej podjąć ten Akt. Jest to ważny moment dla naszej wiary i dla naszego życia. My uczynimy to w czasie naszego odpustu parafialnego.
  5. W sobotę, 20 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
  6. W sobotę przypada też ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień Uchodźcy.
  7. Młodzież, która 25 czerwca ma przystąpić do Sakramentu Bierzmowania, przychodzi na swoje spotkanie przed bierzmowaniem na Mszę świętą w poniedziałek i w czwartek o godz. 18.00. Obecność obowiązkowa.
  8. W tym tygodniu patronują nam:
    • 17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”.
SŁOWO BOŻE (Mt 9, 36 – 10, 8):
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».