JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 16 czerwca 2024

drzewo

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


1. Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa każdego dnia o godz. 17.30  przed wieczorną Eucharystią.

2. W piątek, 21 czerwca, zakończy się kolejny rok szkolny i katechetyczny. Na dziękczynną Mszę Świętą zapraszamy w piątek o godz. 8.00 dzieci i młodzież, nauczycieli i wychowawców, w czasie której będziemy w sposób szczególny dziękować za trud całorocznej pracy i prosić o Bożą opiekę na czas wakacji. Spowiedź dzieci i młodzieży z racji zakończenia roku szkolnego w czwartek i piątek przed Mszą świętą.

3. W środę o godz. 18.00 swoje spotkanie przed bierzmowaniem mają uczniowie z klasy szóstej i siódmej.

4. Dzisiaj w niedzielę ulicami miast przejdzie Marsz Dla Życia i Rodziny 2024. Jan Paweł II podczas homilii przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku tak wołał do nas swoich rodaków :„Drodzy Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nie wyłączając nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: ‘naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości’. Wierzcie, że nie było mi łatwo to powiedzieć. Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości. Potrzebna jest przeto powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia” .


SŁOWO BOŻE (Mk 4, 26-34):

Jezus mówił do tłumów:
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.