Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich - XXV niedziela zwykła 23-09-2018 r.

NIEDZIELA 23-09-2018 r.
  • Pan Jezus przez całe swoje życie ziemskie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć zbawienie, musimy przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień, niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom.
  • Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy, aby dobry Bóg czuwał nad nimi każdego dnia.
PIĄTEK 28-09-2018 r.
  • W piątek przypada Dzień Świętego Wacława, Patrona Arcybiskupa Wacława Depo. Modlitwą wspierajmy Księdza Arcybiskupa Metropolitę w posłudze Kościołowi Częstochowskiemu.
SOBOTA 29-09-2018 r.
  • W sobotę przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Ci wielcy Boży posłańcy bronią nas i pouczają.
SŁOWO BOŻE:
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».
Mk 9, 30-37