Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje - XXIV niedziela zwykła 16-09-2018 r.

NIEDZIELA 16-09-2018 r.
 • Dzisiaj nasza parafia gości Księdza Biskupa dr hab. Antoniego Długosza z racji wizytacji kanonicznej parafii, która odbywa się co pięć lat. Praktyka wizytacji duszpasterskiej jaką przeprowadza Biskup w parafii sięga początkami czasów apostolskich. Zwyczaj ten trwa do czasów obecnych. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy Księdza Biskupa Antoniego i dziękujemy za udzielenie sakramentu bierzmowania oraz za program dla naszych dusz i naszych serc.
 • Program wizytacji kanonicznej:
  • 8.45 – Powitanie Księdza Biskupa dr hab. Antoniego Długosza. Uroczyste przekazanie relikwii Bł. Maksymiliana Binkiewicza dla parafii św. Józefa w Wieluniu.
  • 9.00 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania młodzieży kl. III gimnazjum i kl. I szkoły średniej.
  • 10.15 – Msza św. z homilia dla dzieci. Po Mszy św. spotkanie z służbą liturgiczną ołtarza i chórkiem.
  • 11.30 – Msza św. z homilią Księdza Biskupa. Po Mszy św. spotkanie z Akcją Katolicką, z członkami Żywego Różańca, Caritas Parafialną, Chórem parafialnym, Trzecim Zakonem, Strażą Honorową NSPJ.
  • 13.00 – Spotkanie z kapłanami dekanatu NMP Pocieszenia w Wieluniu.
  • 15.00 – Ksiądz Biskup złoży wizytę siostrom Bernardynkom.Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę i spotkanie z Księdzem Biskupem dr Antonim Długoszem.
 • Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, oraz Tydzień Wychowania.
PONIEDZIAŁEK 17-09-2018 r.
 • 17 września, Szkoła Katolicka w Wieluniu będzie obchodzić 25 rocznicę swego zaistnienia. Mszy św. dziękczynnej o godz. 10.00 będzie przewodniczył Ksiądz Biskup dr Antoni Długosz. Na wspólną modlitwę serdecznie zapraszamy.
 • W ten dzień, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny.
WTOREK 18-09-2018 r.
 • We wtorek, 18 września przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Na wspólną modlitwę w tym dniu o godz. 18.00 zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
 • Dzisiaj obchodzimy imieniny Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Modlitwą wspierajmy Księdza Arcybiskupa.
SŁOWO BOŻE:
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».
...