Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania - VI niedziela Wielkanocy 21-05-2017 r.

NIEDZIELA 21-05-2017 r.
 • Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Przez uczestniczenie we Mszy św. umacnia się nasza wiara i rodzi się prawdziwa komunia z Panem Bogiem , oraz z naszymi braćmi.
 • W tę niedzielę, w naszej parafii będziemy przeżywać uroczystość Pierwszej Komunii św.
  • Pierwsza grupa dzieci o godz. 10.15.
  • Druga grupa dzieci o godz. 11.30.
  • Dzieci komunijne, rodzice i chrzestni gromadzą się przed kościołem 15 minut przed Mszą św.
PONIEDZIAŁEK 22-05-2017 r.
 • Od poniedziałku 22 maja, przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie.
 • W naszej parafii procesja błagalna wokół kościoła ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych będzie rano przed Mszą św. o godz. 6:45, w poniedziałek, wtorek i środę. Na wspólną modlitwę serdecznie wszystkich zapraszamy.
 • Poświęcenie pól:
  • Poniedziałek 22 V: Niedzielsko godz. 19.00. Bieniądzice godz. 19.30.
  • Wtorek 23 V: ul. Południowa godz. 18.45. Urbanice godz. 18.45.
 • W ramach Białego Tygodnia od poniedziałku do soboty włącznie nabożeństwo majowe będzie o godz. 17.40 i Msza św. o godz. 18.00 z udziałem dzieci komunijnych.
WTOREK 23-05-2017 r.
 • We wtorek, 23 maja w liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi jako Wspomożycielki Wiernych. Kościół uciekał się do Niej od początku we wszystkich potrzebach i troskach. l dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. W tym dniu modlimy się również za Kościół w Chinach, gdzie wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie za wiarę w Chrystusa. Prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.
PIĄTEK 26-05-2017 r.
 • W piątek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał do siebie. W czasie Mszy św. rano i wieczorem będziemy dziękować Panu Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.
SŁOWO BOŻE:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
J. 14, 15-21