JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 26 listopada 2023

Jezus Chrystus Królem!


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


  • Dzisiaj przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. O godz. 17.30. wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego aktu dzisiaj można uzyskać odpust zupełny.
  • Dzisiejszy dzień to także święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Akcja Katolicka propaguje wartości chrześcijańskie w życiu społecznym. Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych postaw wśród młodych katolików. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich zrzeszonych w tych wspólnotach.
  • W czwartek 30 listopada, przypada liturgiczne święto Świętego Andrzeja Apostoła, pierwszego z powołanych Dwunastu.
  • W tym tygodniu przypada także pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

a) w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.18.00. Spowiedź z racji I Piątku Miesiąca rano od godz. 6.30 i popołudniu od godz. 17.30. Odwiedziny chorych w domach w piątek od godz. 9.00.

b) W sobotę wystawianie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej o godz. 17.00.

  • Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa.
  • Pierwszego grudnia w piątek przypada 3 rocznica śmierci Ks. Michała Sudoła. Msza święta za + Ks. Michała Sudoła 1 grudnia w piątek o godz. 18.00.
  • Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Boga, obfitości Jego darów w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej.
  • W Adwencie będziemy także przeżywali czas rekolekcji. W naszej wspólnocie będą one miały miejsce w dniach 17 i 18 grudnia. Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby wziąć udział w spotkaniach rekolekcyjnych. Rekolekcje przeprowadzą w naszej parafii Ojciec Felicjan z Podłęża Królewskiego.


SŁOWO BOŻE (Mt 25, 31-46):

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».