Kuszony przez Szatana - I niedziela Wielkiego Postu 18-02-2018 r.

NIEDZIELA 18-02-2018 r.
  • W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.
PIĄTEK 23-02-2018 r.
  • Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka.  Na nabożeństwo drogi krzyżowej zapraszamy w piątek: dzieci o godz. 16.30 dorosłych i młodzież o godz. 17.30.
POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:
  • Za tydzień przypada niedziela Ad gentes - Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zbiórka do puszek w tym dniu przeznaczona będzie na pomoc polskim misjonarzom.
  • Pamiętajmy o solenizantach i jubilatach w tym tygodniu, których polecamy Bożej opiece.
SŁOWO BOŻE:
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Mk. 1,12-15