Nawracajcie się - III niedziela zwykła 22-01-2017 r.

NIEDZIELA 22-01-2017 r.
  • W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w najbliższą środę, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus, a często jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.
ZAKOŃCZENIE WIZYT DUSZPASTERSKICH
  • Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii, zwaną popularnie kolędą. Dziękujemy wszystkim, którzy nas przyjęli. Bóg zapłać za otwarte drzwi domów i mieszkań za życzliwość, gościnę i złożone ofiary przeznaczone przede wszystkim na malowanie i konserwację polichromii w nawach bocznych naszej świątyni.
  • Postulaty wysuwane przez parafian przeanalizujemy na spotkaniach Rady Duszpasterskiej i Akcji Katolickiej. Z parafialnym oddziałem Caritas omówimy nasze możliwości i sposoby pomocy rodzinom będącym w potrzebie.
  • Osobom żyjącym w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a pragnącym uregulować sprawy swojego sumienia obiecujemy jako wasi duszpasterze daleko idącą pomoc. Zainteresowanych zapraszamy do kancelarii parafialnej na wspólną rozmowę.
  • Wszystkich mieszkańców naszej parafii, zarówno tych, którzy nas przyjęli po kolędzie, jaki tych, u których drzwi zastaliśmy zamknięte, obejmujemy modlitwą. Ofiarujemy za was Mszę św. w niedzielę o godz. 11.30 lub w innym dniu.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
  • 24 I św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy,
  • 26 l św. Tymoteusz i Tytus, biskupi, uczniowie św. Pawła,
  • 27 I bł. Jerzy Matulewicz, biskup Wileński,
  • 28 I św. Tomasz z Akwinu, kapłan, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej.
W styczniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: Józef Stępiński, Regina Klapaczyńska, Henryk Golczyk Polećmy ich miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.   SŁOWO BOŻE:
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
Mt. 4, 12-23