NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ, 2 kwietnia 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
  1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tym tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim”!
  2. W dzisiejszą niedzielę, 2 kwietnia, przypada 18. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski.
  3. Wielki Tydzień, który otwiera się przed nami, przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii tego czasu.
  4. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Liturgia tej Mszy Świętej w naszym kościele rozpocznie się o godz.18.00.
  5. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża rozpocznie się o godz. 18.00. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie procesyjnie przeniesiony do grobu Pańskiego. Ofiary składane tego dnia na tacę są przeznaczone na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej. Adoracja w Wielki Piątek rozpocznie się od godz. 7.00 do godz. 22.00.

Program adoracji na Wielki Piątek:

7.00 Żywy Różaniec

8.00 Ministranci i Lektorzy

9.00 Dzieci Klasy V, VI, VII

10.00 Dzieci Klasy 0, I, II, III, IV

11.00 Bieniądzice, Niedzielsko, Urbanice Wieluń ul. Długosza, Zawadzkiego i Jagiełły

12.00 Słoneczna, Konopnickiej, Orzeszkowej, Południowej, ul. Gojawiczyńskiej, Poświatowskiej, Nałkowskiej ul. Warszawska, Fabryczna, Kochelskiego, Poprzeczna, Przemysłowa

14.00 ul. Skłodowskiej, Paderewskiego, Roosevelta

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.00 Dzieci i chórek parafialny

17.00 ul. Okólna, Różana, Palestrancka Os. Kopernika ,ul. Stodolniana, 18 stycznia, Piłsudskiego, Moniuszki, Targowa, Częstochowska, Krak. Przedmieście

17.30 DROGA KRZYŻOWA

18.00 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

20.00 Śląska, Barycz, pl. Legionów, Sienkiewicza i Schola Młodzieżowa

21.00 Chór Parafialny, Akcja Katolicka i Rada Duszpasterska

- Bracia i Siostry OSP czuwają przy Grobie Pańskim po liturgii Wielkiego Piątku od godz. 19.00 do 21.00 i w sobotę od godz. 7.00 do godz. 17.00 oraz w niedzielę od godz. 6.00.

  1. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Pokarmy na stół wielkanocny będą błogosławione w naszym kościele w następujących godzinach: 9.00, 10,00, 11.00, 12.00, 13.00.
  2. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Na początku nabożeństwa przed Kościołem poświęcenie ognia i zapalenie Paschału, który uroczyście zostanie wniesiony do świątyni. Następnie poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Na odnowienie obietnic chrztu przynosimy Paschaliki, które zapalimy od Paschału i odnowimy przyrzeczenia chrzcielne a później rozpoczniemy liturgię Mszy św. Wielkanocnej.
  3. Wielka Niedziela. Rezurekcja o godz. 6. 40. Na procesję rezurekcyjną zapraszamy całą Asystę do niesienia feretronów i sztandarów, Ministrantów i Lektorów, dzieci do sypania kwiatów, młodzież, Żywy Różaniec, Straż Honorową NSPJ, Chór Parafialny, Ochotniczą Straż Pożarną z Wielunia, Bieniądzic , Urbanic i orkiestrę z Wierzchlasa. Msza Święta będzie poprzedzona procesją rezurekcyjną. Pójdziemy ulicą: Królewską , Plac Legionów i Barycz. Pozostałe Msze Święte o godz. 9.00, 10.15, 11.30, 18.00.
  4. W Wielki Wtorek odwiedzamy chorych w ich domach . Chorych zgłaszamy w zakrystii, w kancelarii parafialnej lub telefonicznie.
  SŁOWO BOŻE (Mt 27, 11-54):
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Mateusza
Jezus przed Piłatem
E. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie:
I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim?
E. Jezus odpowiedział:
+ Tak, Ja nim jestem.
E. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat:
I. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie?
E. On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.
Jezus odrzucony przez swój naród
E. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat:
I. Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?
E. Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie:
I. Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu.
E. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik:
I. Którego z tych dwu chcecie, żebym wam uwolnił?
E. Odpowiedzieli:
T. Barabasza.
E. Rzekł do nich Piłat:
I. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?
E. Zawołali wszyscy:
T. Na krzyż z Nim!
E. Namiestnik powiedział:
I. Cóż właściwie złego uczynił?
E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:
T. Na krzyż z Nim!
E. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc:
I. Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz.
E. A cały lud zawołał:
T. Krew Jego na nas i na dzieci nasze.
E. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Król wyszydzony
E. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc:
T. Witaj, Królu żydowski!
E. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
Droga krzyżowa
E. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali Go. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
Wyszydzenie na krzyżu
E. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc:
T. Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!
E. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali:
T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym.
E. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
Śmierć Jezusa
E. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:
+ Elí, Elí, lemá sabachtháni?
E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili:
T. On Eliasza woła.
E. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał Mu pić. Lecz inni mówili:
T. Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby Go wybawić.
E. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie
Po zgonie Jezusa
E. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili:
T. Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.
Oto słowo Pańskie.