Odrzuć przywiązanie do grzechu i idź z Chrystusem - XXVI niedziela zwykła 30-09-2018 r.

NIEDZIELA 30-09-2018 r.
 • Pan Jezus uspokaja swoich uczniów, mówiąc, że kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Każdy, kto grzeszy i innych nakłania do grzechu powinien się jednak nawrócić.
 • Jutro rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa dla młodzieży i starszych o godz. 17.15. Dla dzieci: w poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 16.30. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, można uzyskać zupełny. Korzystajmy z tych duchowych darów, jakimi Kościół może nas obdarzyć.
ŚRODA 03-10-2018 r.
 • Spotkanie z rodzicami dzieci kl. III, przygotowującymi się do pierwszej Komunii św. będzie w środę 3 X. o godz. 18.00 w kościele.
CZWARTEK 04-10-2018 r.
 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek szczególną intencją wspólnej modlitwy różańcowej będzie prośba o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.
 • Spotkanie Akcji Katolickiej i Rady Duszpasterskiej w czwartek 4 X. Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18.00.
 • Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klas VIII będzie w czwartek o godz. 18.00 w kościele.
PIĄTEK 05-10-2018 r.
 • W piątek zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej miłosiernemu Sercu Jezusa za grzechy całego świata.
SOBOTA 06-10-2018 r.
 • W sobotę Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 7.00.
 • O godz. 17.15 nabożeństwo różańcowe. Po Mszy św. o godz. 18.00 procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła.
POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:
 • W tym tygodniu patronują nam:
  • W poniedziałek 1 X. św. Teresa od Dzieciątka Jezus.
  • We wtorek 2 X. święci Aniołowie Stróżowie.
  • W czwartek 4 X. św. Franciszek z Asyżu.
  • W Piątek 5 X. św. Faustyna Kowalska, Apostołka Miłosierdzia Bożego.
SŁOWO BOŻE:
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».
Mk 9, 38-43. 45. 47-48