On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem - niedziela 12-01-2019 r.

NIEDZIELA 13-01-2019 r.
  • Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszamy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.
  • W czwartek 24 stycznia rozpoczynają się 34 Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem "Oto Ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego". W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich Uczniów "aby byli jedno", w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o jedność Chrześcijan. Włączmy się w to dzieło poprzez osobistą modlitwę i udział we Mszy św. rano lub wieczorem.
  • Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Oto plan kolędy na najbliższy tydzień.
PIĄTEK 18-01-2019 r.
  • W piątek o godz. 17.00 nabożeństwo "Godzina Miłosierdzia".
SŁOWO BOŻE:
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
Łk 3, 15-16. 21-22