Przygotujcie drogę Panu - II niedziela Adwentu 09-12-2018 r.

NIEDZIELA 09-12-2018 r.
  • Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św. Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę Panu przynagla nas do gorliwego wykorzystania czasu Adwentu.
  • Dzisiejsza Niedziela jest Dniem Modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Modlimy się w intencji naszych braci i sióstr, zwłaszcza z krajów dawnego Związku Sowieckiego.
  • Wszystkich parafian: dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych zachęcamy i zapraszamy do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele codziennie i godz. 18.00, w sobotę o godz. 7.00.
  • Parafialny Oddział Caritas rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach, świetlicach, a także na leczenie i rehabilitację, oraz pomoc edukacyjną i letni wypoczynek. Świeca duża kosztuje 12 zł, mała 6 zł. Dziękujemy za dar serca.
  • Do nabycia przy wyjściu z kościoła jest tygodnik "Niedziela" i opłatek.
  • W tym tygodniu patronują nam: - 13 XII. św. Łucja. - 14 XII. św. Jan od Krzyża.
CZWARTEK 13-12-2018 r.
  • W czwartek, 13 grudnia przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet oddali życie.
PIĄTEK 14-12-2018 r.
  • W piątek udamy się do chorych. Prosimy o zgłoszenie chorych w zakrystii lub kancelarii..
SŁOWO BOŻE:
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».
...