SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 20 lutego 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
  1. We wtorek, 22 lutego, obchodzimy święto Katedry Świętego Piotra Apostoła.
  2. W środę o godz. 18.00. kandydaci do bierzmowania z klasy ósmej przychodzą na swoje spotkanie przed bierzmowaniem, które odbędzie się 19 marca. Natomiast Kandydaci z klasy VII też przychodzą w środę na godz. 18.00. Obecność obowiązkowa. Kandydaci przynoszą ze sobą indeksy.
  3. W przyszłą niedzielę, 27 lutego – w ostatnią niedzielę lutego na sumie o godz. 11.30 odbędzie się inauguracja Synodu Diecezjalnego w naszej parafii. Wcześniej odbyło się na plebanii spotkanie z Animatorem synodalnym, z Radą Parafialną, z Akcją Katolicką, z Żywym Różańcem. Ważnym elementem procesu synodalnego jest zbieranie opinii na temat Kościoła. Wszyscy uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankietę synodalną.
  4. W środę, o godz. 7.00 i o godz. 18.00. modlimy się do św. Józefa.
  5. Parafia św. Stanisława BM w Wieluniu włącza się do ogólnopolskiego czuwania pod hasłem: Noc walki o błogosławieństwo dla Polski. Czuwanie rozpocznie się o godzinie 21:00 w sobotę 26 lutego a zakończy się w niedzielę 27 lutego o godzinie 5:00.
  6. Dzisiaj nieszpory o godz. 17.30. Po nieszporach Msza św.
  7. W każdą sobotę o godz. 17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Adorację prowadzi Żywy Różaniec.
  8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i wzrastania w wierze, nadziei i miłości.
  9. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Wiesław Karczyński i Marcin Kuś.
  10. W tym tygodniu patronuje nam: - środa, 23 lutego - Święty Polikarp (I/II w.), uczeń Świętego Jana, biskup Smyrny, męczennik za wiarę.
SŁOWO BOŻE (Łk 6, 27-38):
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».