SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY, 5 maja 2024


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


1. W tym szóstym tygodniu Wielkanocy zanosimy swoje błaganie do Boga o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Ta intencja towarzyszyć nam będzie podczas nabożeństw majowych: razem z Maryją będziemy prosić Dobrego Boga, by błogosławił ludzkim wysiłkom, aby one przyniosły obfity plon i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.

2. W środę 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski . W środę o godz. 18.00. swoje spotkanie mają uczniowie z klasy szóstej, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania.

3. Zachęcamy do udziału w modlitwie apelowej w naszej świątyni w każdą sobotę maja i października o godz. 21.00 przy obrazie Matki Bożej Częstochowskiej.

4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W najbliższy piątek rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

5. We wtorek i w środę odbędzie się próba dzieci z klasy III o godz. 16.00, które przygotowują się do I Komunii świętej.

6. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek, które będą przeznaczone na wyjazd dla naszego Chórku Dziecięcego , Ministrantów i Dzieci Maryi.

7. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze. Zmarłych Parafian polecamy Bożemu miłosierdziu.

8. Trwają zapisy na pielgrzymkę samolotową śladami Mojżesza i Świętej Rodziny: Józefa Maryi i Jezusa od 23 IX do 2 X. Pielgrzymka odbędzie się do Egiptu gdzie przez pewien czas przebywała św. Rodzina oraz na Górę Synaj, gdzie Mojżesz otrzymał kamienne tablice z 10 przykazaniami Bożymi. Chętnych zapisujemy po Mszy świętej lub w kancelarii parafialnej.


SŁOWO BOŻE (J 15, 9-17):

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».