To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie - XVIII niedziela zwykła 06-08-2017 r.

NIEDZIELA 06-08-2017 r.
  • W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana Boga na drodze sakramentów i modlitwy.
  • W sierpniu możemy ćwiczyć naszą wytrwałość w wierze przez ascezę i wstrzemięźliwość od alkoholu.
  • Dzisiaj z racji I-ej niedzieli miesiąca nabożeństwo adoracyjne o godz. 17:30.
  • Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę , indywidualnie w kopercie, czy na konto parafialne. Pieniądze przeznaczone są na pokrycie kosztów renowacji kaplicy w naszym kościele. Dziękujemy za każdy dar serca oraz gest wdzięczności.
ŚRODA 09-08-2017 r.
  • W liturgii tego tygodnia przypadają dwa święta. W najbliższą środę, 9 sierpnia, oddamy cześć św. Teresie Benedykcie od Krzyża, dziewicy i męczennicy Edycie Stein. Urodziła się we Wrocławiu, w rodzinie żydowskiej. Zginęła w obozie w Oświęcimiu. Kanonizował ją św. Jan Paweł II. W 1998 r. ogłosił ją współpatronką Europy, podkreślając, że jej wyjątkowe życie i ofiara, jaką złożyła dla Chrystusa, są zadatkiem prawdziwie braterskiego społeczeństwa, niezależnie od różnic narodowych, kulturowych i religijnych. 
CZWARTEK 10-08-2017 r.
  • W czwartek, 10 sierpnia, przypada święto św. Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika. Warto wpatrywać się w jego życie, aby dostrzec, jak wiele dla Chrystusa i Kościoła można wycierpieć, a z czego później rodzą się błogosławione owoce. Przemienieni przykładem męczenników idźmy i głośmy w świecie Chrystusowe orędzie zbawienia.
  SŁOWO BOŻE:
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie». Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».
Mt 17, 1-9