TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 22 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. W liście apostolskim z września 2019 roku ustanawiającym tę niedzielę papież Franciszek napisał: "Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących.".
 2. Z okazji Dnia Babci i w dzisiejszą niedzielę Dnia Dziadka serdeczną pamięcią obejmijmy nasze drogie babcie i drogich dziadków, módlmy się za tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Bardzo wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i codzienna serdeczna pamięć.
 3. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.
 4. W środę, 25 stycznia, przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
 5. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Plan kolędy na nadchodzący tydzień jest następujący:

Poniedziałek 23. I 2023

  • a) jeden ksiądz od godz.9.00 ul. Okólna bl. 1,2,
  • b) drugi ksiądz od godz. 9.00 ul. Okólna bl. 4,5 i ul. Barycz
  • c) trzeci ksiądz od godz.9.00 ul. Okólna bl. 3, 6, 8

Wtorek 24. I 2023.

  • Od godz.9.00 ul. Moniuszki 3 i 3a

Środa 25. I 2023

  • Od godz.9.00 ul. Plac Legionów i Sienkiewicza

Piątek 27. I 2023

  • Od godz.9.00- ul. Moniuszki 8 i 8a

SŁOWO BOŻE (Mt 4, 12-23):
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.