TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 12 marca 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 1. Dziś trzecia niedziela Wielkiego Postu. Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek o godz.17. 15 jest odprawiana Droga krzyżową, a w niedziele o godz.17.30 Gorzkie Żale. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Rozważania drogi krzyżowej w piątek o godz.17.15 poprowadzą : KSM i młodzież, która przygotowuje się do bierzmowania.
 2. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
 3. Od środy do piątku w naszej świątyni odbędą się rekolekcje dla uczniów z LO im. Janusza Korczaka.
 4. W środę swoje spotkanie na Mszy świętej mają uczniowie z klasy ósmej.
 5. W piątek rozpoczęliśmy nowennę do św. Józefa przed uroczystością odpustową ku czci św. Józefa. Zapraszamy na nowennę o godz.7.00 rano albo popołudniu o godz. 18.00.
 6. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywną naszej Parafialnej „Caritas”, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym i będącym w potrzebie. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych, pozostawieni własnemu losowi.
 7. W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii 19 marca wizytacją kanoniczną i uroczystością odpustową ku czci św. Józefa rekolekcje wielkopostne. Wizytację i rekolekcje rozpocznie w niedzielę Ks. Biskup Andrzej Przybylski a w poniedziałek we wtorek i w środę poprowadzi Ks. Biskup Antoni Długosz. Program wizytacji kanonicznej i rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wieluniu

Godz. 7.30

  • Powitanie Ks. Biskupa przed kościołem przez księdza proboszcza (ubranego w komże, stułę i kapę koloru białego) ucałowanie krzyża, przekazanie kluczy do kościoła ks. Biskupowi, poświęcenie wodą święconą wiernych i procesja do kościoła.
  • w kościele krótka adoracja Najświętszego Sakramentu;
   • modlitwa w intencji Biskupa – wizytatora;
   • powitanie Ks. Biskupa przez księdza proboszcza i parafian;
   • sprawozdanie duszpastersko-gospodarcze księdza proboszcza
  • Msza Święta

Godz. 9.00.

  • Msza święta dla młodzieży, która przygotowuje się do bierzmowania, dla młodzieży szkół średnich i pracującej.
  • Po Mszy świętej spotkanie z Scholą Młodzieżową i KSM

Godz. 10.15.

  • Msza św. dla dzieci.
  • Po Mszy świętej spotkanie z Chórkiem Parafialnym z Dziećmi Maryi i Ministrantami.

Godz.11.30.

  • Suma odpustowa ku czci św. Józefa
  • Bierzmowanie
  • Procesja z figurą św. Józefa ulicami Wielunia
  • Po procesji spotkanie z Chórem Parafialnym i ze Strażakami z Wielunia, Bieniądzic, Urbanic.

Godz. 15.00.

  • Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego u Sióstr Bernardynek
  • Słowo Ks. Biskupa
  • Gorzkie Żale – odprawia Ks. Kapelan Andrzej Walaszczyk

Godz. 16.00.

  • Msza Święta w Domu Seniora w Urbanicach

Godz. 17.30.

  • Gorzkie Żale i Kazanie Pasyjne

Godz. 18.00

  • Msza święta. Po Mszy świętej spotkanie z Akcją Katolicką, Żywym Różańcem, Caritas Parafialnym, Strażą Honorową NSPJ, Kołem Misyjnym, Radą Parafialną.

Godz. 19.30.

  • Podpisanie ksiąg parafialnych.
  SŁOWO BOŻE (J 4, 5-42):
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności.
Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem.
Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej».
Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?»
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».
Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać».
A On jej odpowiedział: «Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!»
A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą».
Rzekła do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».
Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».
Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię».
Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: «Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do Niego.
Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: «Rabbi, jedz!» On im rzekł: «Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie». Mówili więc uczniowie między sobą: «Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?»
Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście».
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: «Powiedział mi wszystko, co uczyniłam».
Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».