TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 24 października 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
  1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny.
  2. Kończy się październik – miesiąc różańca.
  3. Nadchodzący listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych.
  4. Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.
  5. W najbliższą sobotę 30 października o godz. 15.00. odbędzie się po raz pierwszy w naszym Mieście procesja różańcowa mężczyzn. Mężczyźni o godz. 15.00. gromadzą się przed kościołem św. Stanisława BM. Po zakończonym nabożeństwie rozpocznie się procesja różańcowa ulicami Wielunia i pójdziemy do kościoła św. Józefa. Po modlitwie w kościele św. Józefa procesja różańcowa uda się do kościoła Matki Bożej Pocieszenia . Wszystkich mężczyzn serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.
  6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
SŁOWO BOŻE (Mk 10, 46b-52):
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.
A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?»
Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».
Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.