Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe - I niedziela Adwentu 02-12-2018 r.

NIEDZIELA 02-12-2018 r.
 • Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Adwent  - czas znaków, które zbliżają nas do Stwórcy. Widzimy fiolet szat liturgicznych - kolor zatroskania człowieka o swoje zbawienie. Zapalamy roratnie lampiony, aby ich światło wskazywało na Chrystusa, który przychodzi i daje nową nadzieję. Adwent to czas rekolekcji, modlitwy, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Ze szczególną uwagą wpatrujemy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela.
 • W okresie Adwentu można celebrować Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie tak zwaną „Rorate”. Do udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele codziennie o godz. 18.00, a w sobotę o godz. 7.00, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Dzieci zapraszamy szczególnie w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. W ten sposób, w blasku światła lampionów i świec, rozbudzimy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa.
 • Dzisiaj nabożeństwo adoracyjne o godz. 17.30, po Mszy św. spotkanie z członkami Żywego Różańca i Straży Honorowej NSPJ.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę z racji l-ej niedzieli miesiąca. Pieniądze przeznaczone będą na zakup oleju opałowego do ogrzewania naszego kościoła
 • Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Zobacz program rekolekcji.
ŚRODA 05-12-2018 r.
 • Spotkanie Akcji Katolickiej i Rady Duszpasterskiej rozpoczynające się Mszą św. o godz. 18:00.
CZWARTEK 06-12-2018 r.
 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracji przewodniczy Straż Honorowa NSPJ i Żywy Różaniec.
 • W czwartek 6 XII, o godz. 11.00 w kościele ss. Bernardynek odbędzie się uroczystość odpustowa ku czci św. Mikołaja.
PIĄTEK 07-12-2018 r.
 • W piątek Msza św. o Najświętszym Sercu Jezusa o godz. 7.00, po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające.
 • Spowiedź z racji I-go piątku dla starszych w czwartek i piątek przed i w czasie Mszy św. Dla dzieci i młodzieży w piątek od godz. 17.30.
SOBOTA 08-12-2018 r.
 • W sobotę 8 XII. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Msze św. w naszym kościele będą o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.
SŁOWO BOŻE:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
Łk 21, 25-28. 34-36