Weź swój krzyż i naśladuj Jezusa - XXII niedziela zwykła 03-09-2017 r.

NIEDZIELA 03-09-2017 r.
  • W pierwszych dniach września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: "Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! ... Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem". Prośmy więc Chrystusa Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a nasza Ojczyzna uniknęła okrucieństwa terroryzmu.
PONIEDZIAŁEK 04-09-2017 r.
  • W poniedziałek, 4 września, dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. Zatroszczmy się, by rozpoczęły go w imię Boże. Zapraszamy w tym dniu najmłodszych parafian, ich rodziców, nauczycieli i katechetów na Eucharystię o godz. 8.00, podczas której będziemy się modlić o światło i dary Ducha Świętego w nowym roku szkolnym.
  • Błogosławieństwo tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci rozpoczynających szkołę podstawową odbędzie w przyszłą niedzielę o godz. 10.15.
ŚRODA 06-09-2017 r.
  • W środę, 6 września spotkanie Akcji Katolickiej i Rady Duszpasterskiej. Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18.00.
CZWARTEK 07-09-2017 r.
  • W tym tygodniu przypada I-y czwartek miesiąca. Nabożeństwo adoracyjne o godz. 17.00.
PIĄTEK 08-09-2017 r.
  • Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W piątek, 8 września, obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Zapraszamy w tym dniu na Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Pamiętajmy, że i my jesteśmy "uprawną rolą", na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc? Oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić.
SOBOTA 09-09-2017 r.
  • W sobotę, 9 września cieszymy się z XI rocznicy święceń biskupich Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego. W modlitwach polecamy Bogu Jego osobę i służbę Kościołowi.
POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:
  • W przyszłą niedzielę o godz. 9.00 Msza św. dziękczynna za zbiory /dożynki/. Wszyscy korzystamy z pracy rolników, dlatego wszystkich obowiązuje wdzięczność za chleb powszedni dar Boga i owoc pracy rąk wielu ludzi.
  • Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę z racji I-ej niedzieli miesiąca na potrzeby naszego kościoła.
SŁOWO BOŻE:
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».
Mt 16, 21-27