WIELKANOC 31 marca 2024, NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

pusty grób

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


1. Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

2. Pragniemy podziękować wszystkim za przygotowanie naszego parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: za jego posprzątanie, za przygotowanie dekoracji i liturgii na czas Triduum Paschalnego oraz za czynny i żywy udział. Dziękuję za dekorację Grobu Pańskiego i Ciemnicy

  • Siostrze Cecylii , Panu Tadeuszowi Rokickiemu, Pani Katarzynie Kukuła, Panu Tadeuszowi Konstantemu, Panu Pawłowi Kicmachowi, Pani Marii Wojtczyk, Panu Andrzejowi Jurkowskiemu. Bóg zapłać za włożoną pracę, serce i poświęcony czas, byśmy w udekorowanym kościele przeżywali święta Zmartwychwstania Pańskiego.
  • Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom, którzy składali się na kwiaty do Grobu Pańskiego.
  • Bóg zapłać wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie liturgii w Niedzielę Palmową , w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę .


3. Bóg zapłać kapłanom; Ks Markowi i Ks. Mariuszowi za pracę w czasie Triduum Paschalnego i w dniu dzisiejszym . Bóg zapłać Braciom i Siostrom Strażakom z Wielunia Bieniądzic i Urbanic, Akcji Katolickiej, Żywemu Różańcowi, Asyście, Dzieciom, które sypały kwiaty, Ministrantom i Lektorom, Orkiestrze z Wierzchlasa, Panu Organiście Szymonowi i całemu Chórowi parafialnemu Bóg zapłać Scholii młodzieżowej. Dziękuję panu Markowi Zdziech, Kamilowi Gajda,  Marcinowi Dyja za ofiarowanie i ustawienie przed kościołem nowych masztów oraz Pani  Darii Chuć za uszycie flag do naszego kościoła.


4. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Porządek Mszy św. świąteczny. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na katolickie uczelnie.


5. W najbliższą sobotę na Placu Legionów o godzinie 11:00 będzie odprawiona Msza św. z udziałem episkopatu Polski i kapłanów naszej diecezji na rozpoczęcie inauguracji Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej Archidiecezji. O godzinie 10:30 powitanie Obrazu przy Bramie Kaliskiej i procesja na miejsce liturgii. Bardzo prosimy wszystkich parafian o wzięcie udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu..W naszej Parafii Obraz Matki Bożej powitamy 8 kwietnia o godz. 17.00.


6. Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego, którą rozpoczyna się w naszej ojczyźnie Tydzień Miłosierdzia.


7. Od czwartku rozpoczniemy drugą część misji przygotowujących nas do peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego, którą poprowadzi ojciec paulin -  ojciec Krzysztof Kowalski

Czwartek 04 kwietnia 2024 r.

Godz.10.00. – Msza Święta nauka dla wszystkich

Godz. 20.00 – Msza Święta nauka dla wszystkich

Godz. 21. 00 Apel Jasnogórski

Piątek 05 kwietnia 2024 r.

Godz.10.00. – Msza Święta nauka dla wszystkich

Godz. 20.00 – Msza Święta nauka dla wszystkich

Godz. 21. 00 Apel Jasnogórski

Sobota 06 kwietnia 2024 r.

Spowiedź od godz. 19.00 do 20.00

Godz. 20.00 – Msza Święta nauka dla wszystkich

Godz. 21. 00 Apel Jasnogórski


8. Z racji oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość o pokarmów mięsnych.


9. Wszystkim Parafianom składamy najlepsze życzenia: Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.


SŁOWO BOŻE (Łk 24, 13-35):

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».
Zapytał ich: «Cóż takiego?»
Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».
Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.