WIELKI TYDZIEŃ 28.03.2021 do 04.04.2021 r.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 28-03-2021
 • Przed każdą Mszą św. odbywa się poświęcenie palm.
 • Gorzkie Żale o godz. 17.30.
 • W Wielkim Tygodniu obchodzimy pamiątkę Męki Chrystusa. Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania rozpoczyna się Mszą wieczorną Wieczerzy Pańskiej w czwartek, a kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.
WIELKI CZWARTEK 01-04-2021 r.
 • W tym dniu świętujemy ustanowienie Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.
 • Po Mszy św. nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Adoracja będzie trwać do godz. 22.00.
 • W czwartek odwiedzamy chorych od godziny 9.00.
WIELKI PIĄTEK 02-04-2021 r.
 • Jest to dzień wielkiego smutku i żałoby Kościoła. Dzień szczerego żalu i pokuty. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. – udziela się tylko Komunii św.
 • Adoracja Krzyża – Drzewa, które stało się znakiem naszego zbawienia i pojednania z Bogiem. W Wielki Piątek można zyskać odpust zupełny za udział w adoracji podczas Liturgii Męki Pańskiej.
 • W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
 • Droga Krzyżowa o godz. 17. 30
 • Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. Po nabożeństwie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu.
 • Adoracja od godz. 7.00 do godz. 22.00.
WIELKA SOBOTA 03-04-2021 r.
 • Adoracja od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 • Uroczystość Wigilii Paschalnej o godz. 18.00. Na początku nabożeństwa przed Kościołem poświęcenie ognia i zapalenie Paschału, który uroczyście wnosi się do świątyni. Następnie poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Na odnowienie obietnic chrztu przynosimy świece. Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych następuje liturgia Mszy św.
 • Poświęcenie pokarmów od godz. 9.00 do 15.00; co 15 minut. Ze względu na obostrzenia zasad sanitarnych poświęcenie pokarmów odbędzie się tylko w kościele.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 04-04-2021 r.
 • Rezurekcja o godz. 6. 30. Na procesję rezurekcyjną zapraszamy całą Asystę, dzieci, młodzież, Żywy Różaniec, Straż Honorową NSPJ, Chór Parafialny, Ochotniczą Straż Pożarną z Wielunia, Bieniądzic i Urbanic.
 • Następne Msze święte o godz.: 9.00, 10.15, 11.30, 18.00.
  KOMUNIKAT
 • W ZWIĄZKU Z OBOSTRZENIAMI COVIDOWYMI, W NASZEJ ŚWIĄTYNI PODCZAS LITURGII PRZEBYWAĆ MOŻE 30 OSÓB. OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ ZAKRYWANIE TWARZY I NOSA I DYSTANS 1,5 METRA OD SIEBIE. PROSIMY O RESPEKTOWANIE TEGO ZARZĄDZENIA.
 • MOŻNA UCZESTNICZYĆ W LITURGII NA ZEWNĄTRZ ŚWIĄTYNI, ALE TAKŻE TAM ZACHOWAJMY PRZEPISY ZASŁANIANIA TWARZY I NOSA ORAZ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE.
  SŁOWO BOŻE (Mk 15, 1-39):
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Marka
Jezus przed Piłatem
E. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go:
I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim?
E. Odpowiedział mu:
+ Tak, Ja nim jestem.
E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał:
I. Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają.
E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.
Jezus odrzucony przez swój naród
E. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowiedział:
I. Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego?
E. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał:
I. Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem żydowskim?
E. Odpowiedzieli mu krzykiem:
T. Ukrzyżuj Go!
E. Piłat odparł:
I. A cóż złego uczynił?
E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:
T. Ukrzyżuj Go!
E. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Król wyszydzony
E. Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać:
T. Witaj, Królu żydowski!
E. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty.
Droga krzyżowa
E. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł Jego krzyż. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.
Ukrzyżowanie
E. Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.
Wyszydzenie na krzyżu
E. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc:
T. Ejże, Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!
E. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w Piśmie, mówili:
T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli.
E. Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani.
Zgon Jezusa
E. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:
+ Eloí, Eloí, lemá sabachtháni?
E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili:
T. Patrz, woła Eliasza.
E. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mówiąc:
I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża.
E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie
Po zgonie Jezusa
E. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł:
I. Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym.
Oto słowo Pańskie.