WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 12 maja 2024

wniebowstąpienie Pana Jezusa

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


1. Jutro w poniedziałek , 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Wobec nieustających ataków na jego osobę, mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, tym bardziej wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

2. We wtorek, 14 maja, czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do Grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci.

3. W środę o godz. 18.00 swoje spotkanie przed bierzmowaniem mają uczniowie z klasy siódmej.

4. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 17.30. Natomiast w każdą sobotę maja zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki Bożej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo!

5. W czwartek 16 maja obchodzimy święto św. Andrzeja Boboli.

6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dzieci z klasy trzeciej w tym dniu o godz. 11.30 przystąpią do I Komunii świętej. Dzieci gromadzą się w tym dniu już o godz. 11.15 przed kościołem. Natomiast w piątek o godz. 18.00. na Mszy świętej dzieci z klasy III odnowią przyrzeczenia chrzcielne przed I Komunią Świętą, a po Mszy świętej odbędzie się spowiedź dzieci ich rodziców i całej rodziny.

7. Dzisiaj po Mszach świętych przed kościołem dzieci zbierają ofiary do puszek, które będą przeznaczone na wyjazd dla naszego Chórku Dziecięcego , Ministrantów i Dzieci Maryi

8. Trwają zapisy na pielgrzymkę samolotową śladami Mojżesza i Świętej Rodziny: Józefa Maryi i Jezusa od 23 IX do 2 X. Pielgrzymka odbędzie się do Egiptu gdzie przez pewien czas przebywała św. Rodzina oraz na Górę Synaj, gdzie Mojżesz otrzymał kamienne tablice z 10 przykazaniami Bożymi. Chętnych zapisujemy po Mszy świętej lub w kancelarii parafialnej.

9. Wszystkim Solenizantom tego tygodnia, jak i wszystkim obchodzącym rocznice urodzin, ślubu, bierzmowania, pierwszej Komunii Świętej przekazujemy życzenia obfitości Bożych darów i łask. A wszystkich, którzy ostatnio od nas odeszli do Domu Ojca, polecamy naszym modlitwom.

 

SŁOWO BOŻE (Mk 16, 15-20):

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.