WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 21 maja 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
  1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Dzisiaj dzieci z klasy III na sumie o godz. 11.30 przystąpią do I Komunii świętej.
  2. W kalendarzu liturgicznym pod datą 24 maja umieszczone zostało specjalne liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Ona po wniebowstąpieniu Chrystusa z Apostołami trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach.
  3. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI w najbliższą środę modlimy się też za Kościół w Chinach.
  4. W piątek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie.
  5. W niedzielę, 28 maja, przypada 42. rocznica śmierci Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego.
  6. W przyszłą niedzielę, 28 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą wielkanocną.
  7. W przyszłą niedzielę na sumie dzieci z klasy IV przeżywają Rocznicę I Komunii świętej
  8. W środę po Mszy świętej wieczornej na plebani odbędzie się spotkanie z Żywym Różańcem i Akcją Katolicką.
SŁOWO BOŻE (Mt 28, 16-20):
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».