Wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał - XVII niedziela zwykła 29-07-2018 r.

NIEDZIELA 29-07-2018 r.
  • Pan Jezus zawsze dostrzega potrzeby tych, którzy do Niego przychodzą. Chojną ręką karmi głodnych, ale nakazuje uczniom pozbierać ułomki, aby nic się nie zmarnowało. Zachęca nas, abyśmy nie marnowali żywności, którą możemy dzielić się z głodnymi. Mamy wspólnie dbać o dobre wykorzystanie Bożych darów.
ŚRODA 01-08-2018 r.
  • W środę rozpoczyna się sierpień, w którym wspominamy wiele ważnych dla Polski dat historycznych. Od wielu lat jesteśmy zachęcani do szczególnej wstrzemięźliwości od alkoholu w tym miesiącu. Uczyńmy to i w tym roku, abyśmy poprzez nasze wyrzeczenie przyczyniali się do wyzwolenia wielu naszych rodaków z nałogu.
CZWARTEK 02-08-2018 r.
  • W czwartek, 2 sierpnia przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej i związany z nim odpust Porcjunkuli. Jest to wyjątkowy przywilej uproszony przez św. Franciszka z Asyżu, aby każdy , kto w tym dniu nawiedzi kościół parafialny i spełni zwykłe warunki odpustu, tzn. przyjmie Komunię św. oraz wzbudzi pragnienie uwolnienia się od wszystkich grzechów i pomodli się w intencjach Ojca Świętego, otrzyma odpust zupełny.
  • Uroczysta suma odpustowa u oo. Franciszkanów o godz. 11.00.
  • W pierwszy czwartek miesiąca podczas Mszy św. rano i wieczorem będziemy modlić się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. O godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Adoracji przewodniczy Straż Honorowa NSPJ i Żywy Różaniec.
PIĄTEK 03-08-2018 r.
  • W pierwszy piątek miesiąca możemy skorzystać z sakramentu pojednania dla dzieci młodzieży i starszych od godz. 17.00 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa o godz. 18.00.
SOBOTA 04-08-2018 r.
  • W sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą różańcową o godz. 17.00, a po Mszy św. o godz. 18.00 procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej.
SŁOWO BOŻE:
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
J 6, 1-15