Adopcja serca 2017-06-08

W miarę naszych możliwości przekazujemy drobne ofiary na ubogie dzieci znajdujące się pod opieką polskich misjonarek. Mamy nadzieję, że te informacje nie będą powodem do zgorszenia, lecz zachęcą każdego do jałmużny i dobroczynności.