Adopcja serca - o co chodzi

Akcja Katolicka parafii św. Józefa w Wieluniu postanowiła się włączyć w dzieło "Adopcji Serca" prowadzone przez Siostry Klawerianki. Dzieło to polega na systematycznym wspieraniu jednego dziecka z terenów objętych misjami. "Adopcja Serca to pomoc duchowa i materialna ofiarowana konkretnemu dziecku żyjącemu w kraju misyjnym, które znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Nie jest to pomoc jednorazowa, ale obejmuje ona przynajmniej kilka lat, aż dziecko stanie się dorosłe i niezależne. Adoptowane dzieci pozostają w swoim kraju, środowisku, kulturze i tam otrzymują potrzebną pomoc. Kontakt z dzieckiem jest możliwy za pośrednictwem misjonarzy, którzy znają potrzeby dzieci i są w stanie zapewnić im to, co najważniejsze." Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Adopcji: http://klawerianki.pl/adopcja-serca/ Nasze dziecko: