Drugie dziecko "Adopcji Serca"

Drodzy Rodzice Adopcyjni z parafii św. Józefa w Wieluniu!

Serdecznie dziękujemy za włączenie się w misyjne dzieło "Adopcji Serca", które jest jedną z konkretnych form pomocy misjom wyrażającą się w duchowej i materialnej opiece nad najuboższymi dziećmi oraz młodzieżą z krajów misyjnych. Ofiary składane na ten cel są przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z życiem i kształceniem jednego konkretnego dziecka przez pewien, określony czas. Dzięki "Adopcji Serca" dla wielu afrykańskich dzieci szkoła przestała być tylko marzeniem. Stała się piękną rzeczywistością, która przywraca szczęście i radość oraz napełnia nadzieją na lepsze jutro. Nasze drugie adoptowane dziecko:

Erica Sntana do Rosario