Dzieło misyjne 2013-08-21

Wspieramy misje. Zachęcamy przy tym wszystkich wierzących do włączenia się w działanie charytatywne na rzecz ubogich w kraju i na misjach.