Miłość i wdzięczność

W tych niepozornych słowach - miłość i wdzięczność - kryje się wielka duchowość. Jednak, żeby nasze życie to rzeczywiście wyrażało, trzeba nauczyć się kochać i dziękować najpierw Bogu za wszystko i za tych wszystkich, których On stawia na drodze naszego życia. W imieniu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, jak również dzieci adopcyjnych i ich rodzin, wyrażamy z serca płynące podziękowanie za Waszą obecność i miłość do dzieci, opiekę nad nimi oraz troskę, aby niczego im nie zabrakło. Dziękujemy za Wasze wierne, sumienne wypełnianie zobowiązań płynących z tego dzieła, którego celem jest pomoc w wychowywaniu i edukacji, oraz stworzenia im lepszych warunków życia pod względem duchowym, jak i materialnym. Dziękujemy Bogu, że jesteście z nami. Nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami naszej wdzięczności, bo każde słowo jest za małe, by oddać to co czynimy, ale tak jak potrafimy, dziękujemy Wam z całego serca za Wasze wielkie i dobre serca włożone we wszystkie sprawy związane z opieką nad dziećmi z Wysp Zielonego Przylądka. Niech świadomość, że dzięki Wam świat dzieci na Wyspach staje się lepszy, radośniejszy i piękniejszy, rozpromienia  codziennie Wasze życie. Drodzy Rodzice Adopcyjni, jesteście osobami o pięknym i mocnym sercu, jesteście tymi, którzy ciągle modlą się i błogosławią swoje adopcyjne dzieci. Każdemu z Was życzymy nieustannej opieki Matki Bożej Dobrej Rady i ciągłego wstawiennictwa Matki Afryki - bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, której celem życia było czynić wielkie rzeczy dla Boga. A ponieważ wszystko czyniła dla Boga, wiele zrobiła też dla ludzi. Czyńmy wiele dla Boga, a uczynimy dużo dobra dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy i zapewniamy o naszej modlitwie za Was! (Na łamach pisma "Echo z Afryki" siostry Misjonarki św. Piotra Klawera dziękują rodzicom adopcyjnym i dzielą się przeżyciem ze spotkania z dziećmi.