Misje 2017-06-08

Wspomogliśmy misjonarzy materialnie. Módlmy się też za nich - to ważne.