Multimedia, gender, itd

  1. W ostatnim czasie pracujemy między innymi nad tematem systemu multimedialnego w kościele, czyli nad nowym rzutnikiem i ekranem służącym przede wszystkim do wyświetlania tekstów pieśni w trakcie Mszy św. i nabożeństw. Oczywiście taki cały system można zamówić u wyspecjalizowanych firm, ale korzystając z zasobów własnych postaramy się zmontować taki system kilka razy taniej.
  2. Jakiś czas temu dokonaliśmy również zgłoszenia do akcji "Chrońmy dzieci" realizowanej przez stowarzyszenie "Ordo iuris". Cieszymy się, że inicjatywa ta zaczyna przynosić owoce. Pierwszym z nich jest to, iż projektodawca dokonuje bardzo istotnej zmiany w projekcie nowej ustawy związanej z Prawem Oświatowym: usuwa z rozporządzenia enigmatyczne sformułowanie „działań antydyskryminacyjnych”, które wielokrotnie służyło wprowadzeniu działań propagujących ideologię gender w szkołach. Na temat akcji można dowiedzieć się tutaj: http://www.chronmydzieci.info/. Zmiana rozporządzenia znosi obowiązek prowadzenia „zajęć antydyskryminacyjnych”, jednak propagatorzy ideologii gender wciąż będą mogli działać w szkołach. Dlatego akcja „Chrońmy Dzieci” jest kontynuowana - sytuacja w polskich szkołach wymaga bowiem ciągłego monitorowania, a w razie potrzeby – skutecznej reakcji.Zachęcamy rodziców do składania wniosków na w.w. stronie internetowej, w celu umożliwienia stowarzyszeniu "Ordo iuris" występowania do szkół w imieniu zainteresowanych rodziców o raport dotyczący działalności propagatorów ideologii gender w naszych, wieluńskich szkołach.Poszukaj więcej informacji w wyszukiwarce: https://www.google.pl/search?q=ordo+iuris+chro%C5%84my+dzieci&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=_4j0WaW-PK7i8AfCxrSoDw