Podziękowania za ofiarę z parafii na misje

Przepraszamy, że czynimy tak niewiele...