Wielkanocne paczki dla rodzin

Również w tym roku, nasze parafialne Caritas zorganizowało akcję przygotowania i dostarczenia świątecznych paczek uboższym rodzinom z naszej parafii. Dzięki hojności ofiarodawców udało się zakupić produkty podstawowej potrzeby i dostarczyć je biedniejszym osobom z naszej wspólnoty. Panie z Caritas włożyły mnóstwo pracy w przygotowanie, pakowanie i dostarczenie paczek - niech Dobry Bóg wynagrodzi im za to w niebie, a jeszcze tu, na ziemi, obdarzy zdrowiem i szczęściem. Wiemy, że jesteśmy grzesznikami, ale sam Pan powiedział, że jałmużna gładzi wiele grzechów. Liczymy na to, że nie tylko te osoby bezpośrednio zaangażowane w dobroczynność spotkają się z kochającym spojrzeniem i uśmiechem Jezusa, ale także wszyscy, którzy choćby skromnym datkiem wspierają innych, potrzebujących ludzi. "Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest... Miłość nigdy nie ustaje". Boże zachowaj nas od pychy, a obdarz nas szczerą miłością do bliźnich!