Wspieramy misje 2014 r.

Wspieramy misje. Zachęcamy przy tym wszystkich wierzących do włączenia się w działanie charytatywne na rzecz ubogich w kraju i na misjach.