Wspieramy misje 2016-06-29

Wspieramy misje. Zachęcamy przy tym wszystkich wierzących do włączenia się w działanie charytatywne na rzecz ubogich w kraju i na misjach.