Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Jeśli twoje dobro prawne zostało naruszone lub zagrożone możesz skorzystać z bezpłatnej porady prawnej w Wieluniu świadczonej przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów przy ul. Joanny Żubr 37 (parafia św. Barbary).