Powrót do Domu Ojca: Wioleta, świadectwo

Wzruszające świadectwo wiary, przywiązania do wartości chrześcijańskich, A NADE WSZYSTKO powrotu do Jezusa, przylgnięcia do Niego całym sercem - odkrycie, że tylko On jest drogą do pełni człowieczeństwa i prawdziwego szczęścia.
Obejrzyj film na Youtube