Hymn etiopski

Chleb niebiański dał nam Pan, na życie wieczne. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony, Ciało Pana i Krew drogocenną, Chleb przemienił Pan, Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga, Który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy, Radujcie się sprawiedliwi w Panu, Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów, Dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa, Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu, W cieniu którego śpiewają Serafiny. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos, To Ciało spali ciernie grzechów, I oświeci dusze ludzi, Przyjmujących Boski Pokarm.
Obejrzyj film na Youtube